Ouderraad Lager

Wie zijn we? 

 • Ouders van leerlingen in VBS Spes Nostra Lager
 • Ouders die graag betrokken zijn bij het gebeuren op school
 • Ouders die vrijblijvend een handje willen toesteken
 • Gewoon ouders

 • We werken officieel als een ouderraad binnen de vzw van de school


Wat willen we bereiken?

 • Acties organiseren die geld opbrengen
  • Financieel duwtje in de rug
  • Betaalbaar onderwijs voor elk gezin

 

 • Betrokkenheid creëren
  • Stem van de ouders
  • Helpende hand voor school en leerlingen

 

 • Inhoudelijke thema’s rond schoolwerking bespreken

Hoe doen we dat? 

 • Algemene vergaderingen - 5 keer per jaar
  • Info / vragen vanuit ouders en directie
  • Stand van zaken werkgroepen
  • Waar kunnen we ondersteunen?

 • Werkgroep vergaderingen - afspraken per werkgroep
  • Concrete invulling van activiteiten
  • Leden van de werkgroep bepalen de richting

 • Schoolraad
  • 2 ouders zetelen in de schoolraad
  • Koppelen terug in de vergadering

 • Kernteam
  • Overzicht
  • Coördineren
  • Communicatie
  • Penningmeester

 

Hieronder vind je een overzicht van de verschillende werkgroepen

Groen

Verkeer

Quiz

Kaarting

Verkoop

Kinderraad

Kriebelteam

Schoolfeest